Adresse: 6690 Aure
Telefon: 71 64 72 14
Faks: 71 64 72 05
torkil@saglielektro.no
anders@saglielektro.no

Medlem av sikringen

El-kontroll

Sagli Elektro AS utfører El-kontroll av bolig og næringsbygg.

BOLIG:
Forsikringsselskapene anbefaler El – kontroll hvert 3. - 5. år. Dette kan utløse inntil 20 % avslag i forsikringspremie. ( dette kan variere fra selskap til selskap )

Vi foretar en grundig gjennomgang av hele anlegget,  der vi sjekker sikringsskap og foretar en totalvurdering av installasjonen. Vi foretar også en kontroll av brannslokningsapparat og brannvarslere.


NÆRING:
Over 40% av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år.

Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftmessig stand. Du er derfor selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i anlegget.

KONTROLLEN BESTÅR AV TO HOVEDDELER:
- En kontroll av din bedrifts Internkontrollsystem og stikkprøver i El – anlegget
- Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av El – anlegget gjennomføres.

Etter at El-kontrollen er gjennomført blir det utarbeidet en rapport som viser status på  El-anlegget. Denne rapporten inngår i bedriftens internkontrollsystem.

Ta kontakt for pristilbud, eller mere informasjon