Adresse: 6690 Aure
Telefon: 71 64 72 14
Faks: 71 64 72 05
torkil@saglielektro.no
anders@saglielektro.no

Medlem av sikringen

Termografering

Feil på EL-anlegg står for 20% av alle branner i Norge!

Feil kan oppdages på et tidlig tidspunkt ved bruk av termograferingskamera og dermed forebygge brann/skader.

Vi foretar en termografering og du mottar en rapport som inneholder bilder av eventuelle feilsted/feilsteder, samt en beskrivelse/rapport av hva som må utbedres.

Ta kontakt for pristilbud, eller mere informasjon